Ukončit Zprávy

Budete čekat na metro dvakrát tak déle?