Ukončit Zprávy

Jak se bude svážet odpad a jak budou ve sběrných dvorech o vánocích?