Ukončit Zprávy

Začalo zastupitelstvo Prahy 10, byla rozšířena koalice, očekává se volba starosty