Ukončit Zprávy

Slovo vydavatele Jana Čížka: Mějme policii v úctě